Güncel Haberler / Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun 8. Olağan Genel Kurulu


Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun 8. Olağan Genel Kurulu, 6 Mart 2017 tarihinde Anadolu Hotels Downtown Ankara Otel’de yapıldı. Yapılan seçimlerde, Pevrul Kavlak oybirliği ile tekrar Federasyonun Genel Başkanlığına seçildi.

Genel Kurul açılış konuşması yapan Genel Başkan Pevrul Kavlak, Avrasya coğrafyasının içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durumu özetleyerek, “23 yıl önce, Vahşi kapitalizmin yeni adı, Küreselleşmenin saldırısı altındaki Avrasya coğrafyasında, insanlığımızı, ortak kültürümüzü ve medeniyetimizi korumak, Dünya’ya hakça, kardeşçe, insanca bir mesaj vermek, ekonomik ve sosyal dayanışmamızı güçlendirmek için birlik olduk” dedi.

Konuşmasında federasyonun bugüne kadar yaptığı etkinliklere de değinen Genel Başkan Kavlak, UAMİF’in Avrasya bölgesindeki emekçilerin umudu haline geldiğine dikkat çekerek şunları söyledi. “Federasyonumuz, bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla, Dünya sendikal hareketi içinde önemli bir konuma geldi. Çağdaş sendikal dayanışmanın öncüsü oldu. Düşünün, bu kuruluş, kurulduğu günden bugüne 60 bine yakın Avrasyalı işçi ve sendikacıyı, düzenlediği eğitim seminerlerine dâhil etti. Son Genel Kurulumuzdan bu yana, 1167 Avrasyalı işçi ve sendikacıya çağdaş dünyanın endüstriyel ilişkilerine uyum konusunda bilgi akışı sağlandı. Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu, bugün dünyanın parçalanmış, bölünmüş, dağılmış ve güçsüzleştirilmiş toplumları ve emekçilerden oluşan bir bütün olarak Avrasya bölgesindeki emekçilerin umudu oldu”.

Küreselleşmenin Dünya’da büyük eşitsizliklere neden olduğunu ifade eden Genel Başkan Kavlak, “Bizim asli görevimiz, yalnızca temsil ettiğimiz çalışanların hak ve çıkarlarını korumak, onlara iyi bir yaşam sunmakla sınırlı değildir ve olmamalıdır. Bizim asli görevimiz o insanca, hakça düzenin kurulmasına katkıda bulunmaktır. Barış ve huzur dolu bir dünyanın, daha adil, daha yaşanası bir dünyanın kurulması için çaba göstermektir. Onu kuracak olan bizleriz. Ben, bunun için sonuna kadar savaşmaya, mücadele etmeye, inançlı, kararlı ve hazırlıklıyım. Umudunuzu asla kaybetmeyeceğiz. Gücünüzü birliğimizden alacağız” dedi.

Genel Başkan Kavlak konuşmasına şöyle devam etti: “Tek tek sendikalar hatta ülkeler düzeyinde yapabileceklerimiz sınırlıdır. Tek başımıza vereceğimiz mücadele bizi sonuca götürmeyecektir. Sosyal haklarımızın ortadan kaldırılmasına, adaletsizliğin son bulmasına karşı tek başına mücadele vermek yeterli olamaz. Ortak mücadele edemeyiz. İşte biz Avrasya Metal İşçileri Federasyonu çatısı altında bu nedenle birlikteyiz. Birlikte olmaya ve mücadele etmeye de devam edeceğiz. Peki bu yeterli mi? Bence bu yeterli değildir. Avrasya’dan Avrupa’ya, Amerika’dan Afrika’ya tüm dünya emekçileri çeşitli çatılar altında ama tek yürek, tek bilek halinde birlikte olmalıdır. Bizim daha güçlü küresel örgütlere, Dünyanın bütün emekçilerini bir araya getirecek yapılara ihtiyacımız var. Mevcut yapıları demokratikleştirmeye, katılımı zenginleştirmeye ihtiyacımız var. İşte bu nedenle Türk Metal Sendikası olarak biz Mayıs ayı başında Akdeniz metal sendikalarıyla bir araya gelmeyi planlıyoruz. Onlarla da güçlü bir birliktelik kurmanın yollarını arayacağız. Konferanslar yapacağız, tartışacağız ve ortak mücadele yollarını arayacağız. Avrupa ve Avrasya emekçilerinin arasında güçlü bir köprü olmanın ortak hedeflere yönelmenin, ortak hayaller kurarak daha güzel bir dünya kurmanın yollarını arayacağız. Ülkemde işçi eylemlerinde sıkça dile getirilen bir slogan var. ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiç birimiz...’ Bu slogan benim anlatmak istediklerimin özetidir. Çünkü işçi sınıfının küreselleşmeye karşı mücadelesi ancak uluslararası düzeyde etkili olabilirse, başarılı olabilir.  Avrasya’daki, Avrupa’daki, Amerika’daki, Afrika’daki, bugün büyük bir dram yaşayan Ortadoğu’daki sınıf kardeşlerimizle de birlikte olabilirsek işverenlere karşı daha güçlü olabiliriz.”

UAMİF 8. Olağan Genel Kurulu sonunda Genel Başkan Pevrul Kavlak, yeniden Federasyon başkanlığına seçilirken yeni yönetim şu şekilde oluştu: Genel Başkan Yardımcılıklarına Andrey Fefelov (Rusya Fed.), Ali Gumbatov (Azerbaycan), Assen Assenov (Bulgaristan) ve Asılbek Nuralin (Kazakistan), Genel Sekreterliğe İsmail Dursun (Türkiye), Genel Sekreter Yardımcılıklarına Aleksandr Panychev (Rusya Fed.) ve Turajan Raupov (Özbekistan) seçildiler.

Genel Kurul oylaması sonucunda Federasyon Merkez Komite üyelikleri şu şekilde oluştu: Ali Gumbatov ve Etibar Aliyev (Azerbaycan), Aslan Mişku ve Taf Koleci (Arnavutluk), Gamlet Daniyelyan (Ermenistan), Valeriy Kuzmiç ve Vadim Feodorov (Belarus), Assen Assenov (Bulgaristan), Tamaz Dolaberidze (Gürcistan), Halit Al Fanatsah (Ürdün), Assylbek Nuralin ve Kerim Primkululy (Kazakistan), Sami Dilek ve Salih Sakallı (KKTC), Eldar Tadjibayev (Kırgızistan), Peko Ristevski (Makedonya), Yuriy Pleşko (Moldova), Aleksander Panychev, Andrey Fefelov ve Tamara Vlasenko (Rusya Fed.), Abdullo Holikov (Tacikistan), Pevrul Kavlak, İsmail Dursun ve Yusuf Ziya Odabaş (Türkiye), Ahmadjon Hakulov ve Turajon Raupov (Özbekistan), Yarema Jugayeviç, Anatoliy Kubraçenko ve Valeriy Gavrilenko (Ukrayna), Said Mohammad Yarahmadiyan (İran), Bajro Melez (Bosna Hersek). Toplamda Federasyonun Merkez Komite üye sayısı 31 kişiden oluşmaktadır.

Genel kurul çalışmaları sonuç bildirgesinin okunması ve yayınlanması ile sona erdi. Sonuç bildirgesinin metni aşağıdaki gibidir:

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu 8. Olağan Genel Kurulu


SONUÇ BİLDİRGESİ

Biz, 19 ülkede 78 sendikanın 20 milyon metal işçisini birleştiren Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu 8. Olağan Genel Kurul katılımcıları olarak bildiriyoruz ki;

UAMİF, çalışma yılları boyunca Avrasya Coğrafyasında küresel ve ulusal sermayenin saldırılarına karşı koyabilen güçlü bir sendikal hareket oluşturdu.

Federasyon; bölgedeki gelirlerin adil dağılımının sağlanması yanı sıra, Avrasya Coğrafyasının metal işçileri için ekonomik ve sosyal dayanışmanın gereğinin yerine getirilmesine yardımcı oldu.

UAMİF, işçi haklarını, sendikaların özgürlüğünü, demokrasiyi ve sosyal adaleti koruyor.

Federasyonun temel hedefi; metal işçilerin iş güvencesini sağlamak, onlar için güvenli iş koşullarını oluşturmak, refah düzeyini arttırmak, işçi ve ailelerinin sosyo-kültürel anlamda gelişmesini sağlamak olmuştur.

UAMİF diğer uluslararası sendikal kuruluşlara ve sendikal birliklere alternatif bir kuruluş değildir. Biz, dünya sendikal hareketinin ayrılmaz bir parçasıyız.

Federasyon, üyelerinin sendikal bilincine çok büyük önem vermektedir. Çalışma yılları boyunca düzenlediği eğitim seminerlerine 60 binden fazla işçi katılmıştır.

UAMİF, kendi asli görevini, insanca ve hakça düzenin kurulmasına katkıda bulunmak olduğunu görmektedir. Barış ve huzur dolu bir dünyanın, daha adil, daha yaşanası bir dünyanın kurulması için çaba göstermektir.

Biz, UAMİF üye kuruluşlarına endüstri 4.0’ın getirdiği sorunlara daha fazla dikkat etmelerine çağrıda bulunuyoruz. Bu sorunların başında, iş imkanlarının kısıtlanması, emekçilerin sosyal güvencesinin azalması, sosyal güvenlik fonlarına aktarılan kesintilerin azalması gelmektedir.

Üretim süreçlerine modern dijital teknolojilerinin gün geçtikçe daha fazla entegre edilmesinden kaynaklanan yeni çalışma koşullarına uyum sağlayabilmeleri için emekçilerin iletişim teknolojileri alanlarında bilgi düzeyini arttıracak kursların her yerde düzenlenmesi gerekmektedir.

UAMİF üyeleri; Federasyon 8. Genel Kurul kararlarının uygulanması temelinde sendikaların ve organlarının faaliyetlerinin etkinliğini arttırmaya yönelik çalışmaları devam ettirmeli.

6 Mart 2017, Ankara,
Türkiye Cumhuriyeti.