Güncel Haberler / UAMİF 41. MERKEZ KOMİTE TOPLANTISI NOTLARI

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’nun 41. Merkez Komite toplantısı 27 Mayıs 2016 tarihinde Ukrayna’nın Dnepropetrovsk şehrinde Ukrayna Dağ-Maden ve Metalürji İşçileri Sendikasının ev sahipliğinde gerçekleşti.

Dokuz ülkeyi temsilen sekiz Merkez Komite üyesi ve beş misafirin katıldığı toplantının ana gündem maddesi “Avrasya Ülkelerinde Sosyo-Ekonomik Durumun Değerlendirmesi” olmuştur. Söz alan konuşmacılar, kendi ülkelerindeki sosyo-ekonomik durumu ve sendikalarının faaliyetlerini anlatırken taşeron işçilik ve asgari ücret hesaplama metotları ile ilgili de kısa bilgi verdiler. Konuşmacılar, asgari ücret hesaplanırken 1980’lerde oluşturulmuş tekniklerin kullanıldığını ve buna göre hesaplanan asgari ücret miktarın gerçeği yansıtmadığının altını çizdiler.

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise Arnavutluk Sanayi İşçileri Sendikaları Federasyonunun UAMİF’e üyeliği konusu olmuştur. Sözkonusu sendikanın başvuru evraklarını inceleyen Merkez Komite üyeleri, bu kuruluşun UAMİF’e üyeliğini oybirliği ile onaylamıştır.

Yukarıdaki konuların dışında; Federasyonun çalışma raporu müzakere edildi, aidatların ödenmesi ve mali durum ile ilgili değerlendirme yapıldı, 2016 yılı için eğitim programın ilerleyişi görüşüldü. Eğitim takvimi üye kuruluşlardan gelen başvurular sonucunda 2016 yılı Aralık ayı sonuna kadar oluşturuldu.

Toplantı sonunda bir sonuç bildirgesi üyelerce kabul edildi. Sonuç Bildirgesi metni aşağıda verilmiştir.

ULUSLARARASI AVRASYA METAL İŞÇİLERİ FEDERASYONU

41. MERKEZ KOMİTE TOPLANTISI

SONUÇ BİLDİRGESİ 

Bizler, 27 Mayıs 2016 tarihinde Ukrayna’nın Dnepropetrovks şehrinde bir araya gelen Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu Merkez Komite üyeleri olarak bildiriyoruz ki:

UAMİF 40. Merkez Komite toplantısından sonra Avrasya bölgesinde işçilerin sosyo-ekonomik durumu kötüleşmeye devam etmektedir. Üretim düşmekte, istihdam azalmakta, işsizlik artmakta ve insanların alım gücü düşmektedir. Sendikalar, sosyal partnerliğe bağılı olduklarına rağmen kendi hakları için daha sert mücadele biçimlerini kullanmaya başladılar: grev, gösteri, miting ve diğer eylemler.

Böylece Ukrayna sendikaları, “Ukrayna’da yoksulluğa hayır!”, “İnsana yakışır iş ve adil ücret talep ediyoruz!” sloganları altında eylemler gerçekleştirdi. Belarus ve Moldova sendikaları ülkelerinin hükümetleri ile görüşüp emekçiler için insanca bir yaşam standardının sağlanması için tedbirlerin alınmasını talep etti. Ermenistan sendikaları, NAİRİT adlı işyerinde çalışanlarının sosyal hakları ve çıkarları için gösteri ve bazı devlet kurumlarının önünde miting düzenlediler. Kırgızistan Dağ-Maden ve Metalürji İşçileri Sendikası, “China Petrol Company Djunda” işyerinde grev düzenledi. UAMİF’e üye olan diğer sendikalar bunun gibi eylemleri gerçekleşti.

UAMİF,  Federasyona üye kuruluşlara aşağıdaki stratejik hedefler üzerinde yoğunlaşmaları için çağrı yapmaktadır:

- “Sosyal güvencenin asgari standartları hakkında” ILO’nun 102. Sözleşmesine özellikle dikkat çekerek ILO’nun temel ilkelerini taşıyan Sözleşmelerinin onaylanmasında ısrar etmek ve onaylanmış Sözleşmelerinin uygulanmasını denetim altına almak;

- kanunlar çıkarılırken sendikaların görüşlerini ve önerilerini dikkate alınmasına ısrar etmek;

- medyanın birçoğu devlet ve özel yapılarının etkisi altında olduğunu göz önünde bulundurarak sendika üyeleri arasında bilgi faaliyetlerini yoğunlaştırmak;  

- UAMİF, istikrarlı istihdam ve Avrasya ülkelerinin kararlı ekonomik gelişiminden yanadır.

27 Mayıs 2016, Dnepropetrovks, Ukrayna