Güncel Haberler / Federasyonumuzun VII. GENEL KURULU YAPILDI

Genel Başkan Pevrul Kavlak Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu’nda ikinci kez oy birliği ile Genel Başkanlığa seçildi.

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu 7. Olağan Genel Kurulu Türkiye’nin Başkenti Ankara’da Büyük Anadolu otelde yapıldı. Yapılan seçimlerde Genel Başkanımız Pevrul Kavlak; oy birliği ile 2. kez Genel Başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Genel Kurul çalışmaları UAMİF 20. yıl tanıtım filminin gösterilmesiyle başladı. Divan Başkanlığına seçilen Genel Başkanımız Pevrul Kavlak; açılış konuşmasına Avrasya coğrafyasının içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durumu özetleyerek başladı. Küreselleşmenin getirdiği olumsuz koşulların Avrasya bölgesini de etkilediğini ifade eden Kavlak; “böylesi bir durumda Avrasyalı metal işçilerinin de küreselleşerek bir federasyon çatısı altında buluştuklarını” söyledi.

Hiçbir zaman işçiler için umudu kaybetmediklerini söyleyen Kavlak; UAMİF’in Avrasyalı metal işçilerinin de umudu olduğunu ifade etti.

Kavlak Avrasyalı sendikacılar olarak tutulması gereken yolu ve çözüm önerilerini de şu şekilde sıraladı:

“Onun için öncelikle, elimizdekine sahip çıkacağız. Sendikamızı, işyerlerimizi, örgütlülüğümüzü koruyacak, yükselteceğiz. Ama bu, kendi kendine olmaz. Çalışmalı, çok çalışmalıyız. Sürekli eğitim almalı, üyelerimize eğitim vermeliyiz, Her an mücadele etmeli, tehlikelere karşı sürekli uyanık olmalıyız. Eğer küreselleşme hastalığının tek ilacı, sendikalaşmak diyorsak, o zaman önce sendikamızı korumalı, bunun için de sendikal bilinci geliştirmeliyiz.”

Kavlak konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Avrasya Metal İşçileri Federasyonu, 18 ülkeden 20 milyondan fazla üyesi ve 76 sendikası ile Dünyanın en büyük işçi örgütlerinden biridir. Biz burada muazzam bir büyüklüğü temsil ediyoruz. Ama büyüklük her zaman güç demek değildir. Büyüklüğü güce dönüştüren, bilinçtir, birliktir, beraberliktir. Birlik ve beraberlik olmadığı sürece, hiçbir büyüklük güce dönüşmez. Onun için, önce birliğimizi ve beraberliğimizi korumalı, sonra da güçlendirmeliyiz. Bunun için, öncelikli olarak, merkezi yapılanmaya önem vermeliyiz. Kafa ve kasa birliğini oluşturmalıyız. Avrasya Metal İşçileri Federasyonu’na güç kazandırmalıyız, Çünkü dağınık örgütlenme yapısı, bizi zayıflatır, güçsüz bırakır. Hiçbir kuvvetin parlayamayacağı, aramızda çelikten bir bağ örmeliyiz.

Dostlarım, ben sendikacıyım, siz de sendikacısınız, bizim gelecekten umutsuz olma hakkımız yok. Çünkü bizler, geleceği kuracak olan emeğin, alın terinin temsilcisiyiz. Gelecek bizim ellerimizdedir. Onun için gelecekten hep umutlu olmak zorundayız. Ben, güzel günlerin, umutlu günlerin, barış ve huzur dolu bir dünyanın, bizleri beklediğine inanıyorum. Onu kuracak olan bizleriz. Ben, bunun için sonuna kadar savaşmaya, mücadele etmeye, inançlı, kararlı ve hazırlıklıyım. Umudunuzu asla kaybetmeyeceğiz. Gücünüzü birliğimizden alacağız.”

 

Genel Kurul’un gündemi aşağıdaki şekliyle oldu.

 1. Açılış ve yoklama
  Genel Başkan Pevrul Kavlak’ın konuşması
 2. Genel Kurul Başkanlık Divanının Teşkili
 3. Misafirlerin Konuşması
 4. Çalışma Raporunun Müzakeresi ve İcra Kuruluna Verilecek Yetkiler
 5. Mali Raporun Okunması ve Müzakeresi
 6. Komisyonların seçimi
  a) Bütçe Komisyonu
  b) Tüzük Tadilat Komisyonu
 7. Komisyon Raporlarının Değerlendirilmesi ve Karara Bağlanması
 8. Yönetim ve Denetim Kurulların İbrası
 9. Organların seçimi
  1) Merkez Komite üyeleri
  2) İcra Kurulu asil ve yedek üyeleri
  3) Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri
 10. Genel Kurul Sonuç Bildirgesinin kabulü
 11. Dilek ve Temenniler
 12. Kapanış

Çalışma Raporun müzakeresinin ardından Komisyon Raporlarına geçildi. Komisyonların hazırladığı raporlar tek tek okundu ve delegelerin oylarına sunularak oybirliği ile kabul edildi.

Daha sonra Merkez Komite Toplantısında karara bağlanan ve tüm delegelerin oybirliği ile seçilen Federasyon Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

Genel Başkan:

Pevrul KAVLAK - Türkiye

Genel Başkan Yardımcıları:

Andrey FEFELOV - Rusya

Asilbek NURALİN – Kazakistan

Assen ASENOV – Bulgaristan

Ali GUMBATOV – Azerbaycan

Genel Sekreter:

Mehmet SOYUPEK – Türkiye

Genel Sekreter Yardımcıları:

Aleksandr PANİÇEV – Rusya

Turajan RAUPOV – Özbekistan

 

UAMİF’e bağlı sendikaların Genel Başkanları Genel Kurul’da birer söz alarak önerilerini ve düşüncelerini delegelerle paylaştılar. Kavlak yaptığı kapanış konuşmasında UAMİF’in Genel Kurulu’nun sadece Avrasya’ya değil, bütün dünyadaki çalışan işçilere ve sendikacılara hayırlı uğurlu olmasını diledi. Dolayısıyla Genel Kurul’da emeği geçen herkese ve bütün misafirlere katılımları teşekkür etti.

UAMİF Genel Sekreter Yardımcısı Turajan Raupov sonuç bildirgesini okudu. Aşağıda yer verilen bildirge metni oy birliği ile kabul edildi.

“Değerli Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu delegeleri

Federasyonumuzun 7. Genel Kurulunu demokratik ve sorunsuz bir şekilde tamamlamış bulunuyoruz.

Bu genel kurul ile birlikte göreve getirilen şeffaf ve güvenilir bir yönetim geride bıraktığımız 3 yıllık hizmetinde, çalışmalarını çalışma raporu ile ortaya koymuştur. Bu konuda sizlerin de görüş ve düşüncelerini değerlendirme fırsatı bulmuştur.

Federasyonumuz bu geçen zaman içinde kuruluş amacına uygun bir şekilde çalışmalarını yürütmüş 7. Olağan Genel Kurulunu da tamamlayarak şu sonuçları sizlerle paylaşmak istemektedir.

Özellikle son 25 yıldır Yeni Dünya Düzeni denilen bir sistem Avrasya bölgesinde yaşayan halklara, emekçilere ve devlet yönetimlerine dayatılmaktadır.

Başta insanlığın kurtuluş reçetesi olarak sunulan bu düzen, küreselleşme metodu ile çok uluslu şirketlerin önünü açan; ucuz işçilik, sendikasızlaştırma ve iş güvencesizliğini getiren bir düzen sağladı.

Bu düzen aslında kapitalizmin daha ileri bir boyutu olan vahşi kapitalizm, neo kapitalizm olarak adlandırılan acımasız ve kar odaklı bir sömürü sistemiydi.

Böylesine bir ortamda çok uluslu şirketler ve onlara fırsat tanıyan siyasi ve ekonomik her türlü kuruluşla mücadele etmenin yalnız başına mümkün olmadığı anlaşıldı.

Nasıl ki sermaye güçlü olmak için küreselleşiyor ve önüne çıkan her türlü değer yargısını bu güçle bitiriyorsa, emekçiler de emekçilere destek çıkan sendikalar da küreselleşmeli ve bu saldırılara karşı mücadele etmeliydi.

Savaşlar, kıtlık, terör, kaynakların kurutulması, çevresel kirlenme, büyük salgın hastalıklar; bunlar küreselleşmenin başımıza bela ettiği diğer ağır sonuçlar oldu.

Bu ağır sonuçları bertaraf etmek, ancak küresel sermayenin olmazsa olmazlarından emek sahiplerinin bir araya gelebilmesiyle mümkün olacaktır. 

Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu işte bu kadar önemli ve ağır bir misyonu taşıyan bir kuruluş haline gelmiştir.

Ancak mücadelede en önemli 3 faktör olarak; örgütlenme, eğitim, yapısal anlamda birleşme- kafa ve kasa birliğini unutmamak gerekir.

Avrasya bölgesini küresel saldırılara karşı korumanın temel çareleri bu faktörleri uygulamaktan geçmektedir.

18 ülkeden 20 milyondan fazla üyesi ve 76 sendikası ile dünyanın en büyük işçi örgütlerinden biri olan federasyonumuz muaazzam bir büyüklüğü temsil ediyor. Ancak büyüklük her zaman güç demek değildir. Büyüklüğü güce dönüştüren, bilinçtir, birliktir, beraberliktir.

7. Olağan Genel Kurulumuzda bir kez daha gördük ki ihtiyacımız olan birlik, beraberlik ve sendikal bilinç federasyonumuzda mevcut.

Bunu harekete geçirmek için 20. Yılımızda yeni bir heyecan ve yeni bir enerji ile bir takım çalışmalara imza attık, atmaya da devam ediyoruz. Bu çalışmaların yansımasını ileriki yıllarda hep birlikte göreceğiz.

Federasyonumuza bağlı sendikaların, federasyonumuz ile birlikte gerçekleştirdiği etkinlikler ve bu etkinliklere gösterilen ilgi ve yakınlık kuruluşumuzun güçlenerek büyüyeceğinin de bir işareti olmuştur.

7. Olağan Genel Kurulumuz bütün Avrasyalı emekçilere ve federasyonumuza hayırlı uğurlu olsun.” 

Genel Kurula yerli ve yabancı çok sayıda sendika genel başkanı ve yöneticisi katıldı. 18 ülkeden, üye kuruluşlardan 76 sendika temsilcisinin katıldığı Genel Kurul’da birlik ve beraberliğin simgesi anlamına gelecek toplu fotoğraf çekimi ile genel kurul sona erdi.