Güncel Haberler / Avrupa grevde

Avrupa’da hükümetlerin aldığı kemer sıkma politikaları, işçi sendikaları tarafından 14 Kasım ‘de ilk kez toplu halde protesto edildi. İberya yarımadasının iki ülkesi İspanya ve Portekiz’de ilk kez aynı gün genel grev yapıldı. İtalya, Yunanistan, Malta ve Kıbrıs Rum kesiminde de kısmı grevler yaptı. Ayrıca Avrupa Sendikalar Konfederasyonu’nun çağrısıyla “Avrupa Eylem ve Dayanışma Günü” adı altında 23 ülkede protesto gösterileri düzenlendi.